Thông tắc tia sữa

Tại TP. HCM Mẹ sẽ được Nữ hộ sinh Đặng Thị Trâm gần 10 năm kinh nghiệm trong việc xử lý tắc tia sữa, nhẹ nhàng hầu như rất ít đau, và dùng máy móc hiện đại hỗ trợ cho quá trình thông tắc tuyến sữa được thuật lợi và nhanh chóng hơn. Ngoài ra…

Xem thêm