KHI NÀO CAI TI ĐÊM CHO BÉ?

CAI TI ĐÊM KHI NÀO? Ngủ xuyên đêm là một cột mốc phát triển của con, nó cũng giống như sẽ đến một giai đoạn con không còn tè dằm, khi bàng quang chứ nước tiểu đủ lớn. Chúng ta sẽ không có một con số cụ thể rõ ràng để nói rằng cần cai…

Xem thêm