10 LÝ DO NÊN TẬP TI MẸ TRỰC TIẾP

Luôn đảm bảo được vấn đề vệ sinh cho bé. Lượng kháng thể và bé nhận được sẽ được tối ưu nhất và nhiều nhất. Bởi vì quá trình mà bà mẹ hút sữa ra rồi bảo quản sữa, rồi rã đông rồi làm ấm tất cả những quá trình đó sẽ làm hao hụt…

Xem thêm