TƯ VẤN KÍCH SỮA ONLINE-VIDEO CALL

Tư vấn Online qua Video Call hỗ trợ các mẹ ở xa có điều kiện trao đổi trực tiếp, giúp gia đình có kiến thức Nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc theo dõi con một cách toàn diện mà vẫn an toàn và hiệu quả. Trung tâm Tư vấn Sữa Mẹ BMC có các…

Xem thêm