Học tiền sản

1. Các mẹ có thể tham gia group Nuôi con bằng sữa mẹ cùng Bác sĩ Anh Thy để tự học hơn 30 bài học về sữa mẹ. Thông tin để tham gia group:… 2. Mẹ có thể đặt lịch trực tiếp với Bác sĩ sữa mẹ Anh Thy (TP. HCM) hoặc Chuyên gia tư…

Xem thêm

Học nghề tư vấn sữa mẹ

Nhằm giúp cho nhiều bạn tư vấn viên sữa mẹ nắm được nguyên lý gốc, kiến thức gốc và cách thực hành bài bản, đúng quy trình, xử lý nhanh các ca từ dễ đến rất khó… BMC thường mở khóa học đào tạo tư vấn viên sữa mẹ mỗi 2 tháng một lần. Lịch…

Xem thêm