Học tiền sản

1. Các mẹ có thể tham gia group Nuôi con bằng sữa mẹ cùng Bác sĩ Anh Thy để tự học hơn 30 bài học về sữa mẹ.

  • Thông tin để tham gia group:

2. Mẹ có thể đặt lịch trực tiếp với Bác sĩ sữa mẹ Anh Thy (TP. HCM) hoặc Chuyên gia tư vấn sữa mẹ Vũ Thị Lan Hương (Hà Nội) để có thể được gặp trực tiếp, được học trực tiếp trong thời gian khoảng 2 giờ. Trong 2 giờ này, mẹ được tóm tắt những kiến thức căn bản nhất để giúp mình có sữa ngay sau sinh, được kiểm tra trạng thái đầu ti để tiên liệu những khó khăn, được hướng dẫn tư thế bú, khớp ngậm đúng, cách theo dõi bé bú đủ.

Các mẹ có thể lập thành một nhóm học để được học trực tiếp, hoặc học qua zoom.

  • Đặt lịch với Bác sĩ sữa mẹ Anh Thy: 0982 35 42 42
  • Đặt lịch với Chuyên gia sữa mẹ Lan Hương: 0943 95 66 87

Để lại bình luận